ook goed nieuws?

Ga naar beneden

ook goed nieuws?

Bericht  ClaudiaSenegal op za okt 11, 2008 2:38 pm

80. Eintrag
Absender: sylvia
Email: oord4@introweb.nl
URL:

Betreff: ook goed nieuws?

In de Volkskrant van 16 juli stond dat een rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat het voor een migrant die zich in Nederland wil vestigen voor gezinshereniging of gezinsvorming niet meer verplicht is voor Segegalezen het examen voor de inburgeringscursus in Dakar te doen ( maar dat dit ook in Nederland mag).Dat lijkt mij goed nieuws! Hoop dat het waar is.....

16.7.2008 um 17:07
--------------------------------------------------------------------------------
1. Antwort
Absender: rafiki
Email:
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
och,je weet toch vanwaar de wind waait

21.7.2008 um 02:10:00
--------------------------------------------------------------------------------
2. Antwort
Absender: Peter H
Email: Doberden23@mns.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar iemand moet in een week toch wel het alfabet kunnen leren. Oefen je dat wel eens met je man? Het zijn maar 26 letters in een bepaalde volgorde. Ik denk dat je meer moet oefenen met je man, taal dan en niet iets anders.

18.7.2008 um 01:19:37
--------------------------------------------------------------------------------
3. Antwort
Absender: Tope
Email: vanhoudt703@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Sylvia, ik stoorde mij ook aan de suggestieve inhoud van de posting van Peter H. Je hebt groot gelijk hierop te reageren.

20.7.2008 um 12:50:23
--------------------------------------------------------------------------------
4. Antwort
Absender: sylvia
Email: oord4@introweb.nl
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
het was alleen om aan te geven dat dat problemen zijn waar wij niet bij stil staan. .... ik vind trouwens de toon van je bericht ook niet erg prettig: hoezo taal oefenen en niet iets ander??? wat suggeer je??

20.7.2008 um 10:31:41
--------------------------------------------------------------------------------
5. Antwort
Absender: sylvia
Email: oord4@introweb.nl
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
ik weet niet of je de vragen kent , maar voor iemand die alleen lagere school heeft en zelfs het alfabet niet kan opzeggen is het een moeilijk examen. B.v. wat komt na de L, dan moet je wel het alfabet kennen.
Bovendien zijn de 100 vragen over de ned. samenleving, die je in het ned. moet beantwoorden ook niet echt makkelijk. Tot slot is het per telefoon, waar een computer aan gekoppeld is......er zit dus een bepaald tempo in, en je moet ook snel kunnen antwoorden. Aangezien er te veel mensen slaagden is ook de slagingskans verlaagd........
Nogmaals dat die eis hier gesteld wordt om dat examen te gaan doen, prima, maar dan ook de mogelijkheid om het in Nederland te doen.

18.7.2008 um 00:52:00
--------------------------------------------------------------------------------
6. Antwort
Absender: Peter H
Email: Doberden23@mns.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Die zijn inderdaad niet gering en worden elk jaar hoger. Het land wordt aan alle kanten dichtgespijkerd. En dat gaatje in de wet zal straks wel met beton worden volgegoten. Ik zou me daar maar niet aan vast klampen. De Hoge Raad komt er aan te pas en die zal die plaatselijke rechter wel terugfluiten. Eigen rechter spelen zeggen ze wel eens. Nou daar zal regering en de tweede kamer wel een eind aan maken. Die bepalen wat een rechter mag bepalen. Maar dat neemt allemaal niet weg dat iemand in 3 maanden in Nederland niet wat Nederlands kan leren, voldoende voor het inburgeringsexamen. En als je vindt dat je niet rechtvaardig wordt behandeld, zou ik een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Die onderzoekt dan de zaak, kosteloos, en geloof me maar, alle ambtenaren zijn als de dood voor deze uitspraak, want het kan hen hun baantje kosten. Eigenlijk zie ik geen probleem, behalve dan de kosten.

17.7.2008 um 17:02:43
--------------------------------------------------------------------------------
7. Antwort
Absender: sylvia
Email: oord4@introweb.nl
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Ik ben getrouwd ( ook volgens de ned. wet) met een senegalese man. Hij mag echter geen sofi nummer hebben, dus ook niet hier werken. Hij mag hier gelukkig wel 3 maanden als toerist komen, maar meer ook niet.
In Spanje en Frankrijk mag je echtgenoot (ote) wel voor een jaar of langer komen , zonder problemen. Ik vind het hinderlijk dat de regels kennelijk zelfs binnen Europa anders zijn. Om zoals het nu is een examen te doen in Dakar( daar woont hij 10 uur reizen vandaan in de Casamance) is een rare hindernis. Om in Nederland naar school te gaan en daar het examen te doen lijkt me logischer. Overigens ben ik al verplicht om genoeg inkomen te hebben om 2 personen te onderhouden en sta ik borg voor 100.000 euro bij iedere uitnodiging, dus wat moet je dan nog meer doen!!! Kortom ik hoop werkelijk dat die regel van examen in Dakar geschrapt wordt.........
Zoals eerder vermeld ook de Humen Rights Watch vindt dit discriminerende wetgeving t.a.v. het universele recht om een partner te trouwen uit welk land dan ook. Ook is het dan wel handig als je in hetzelfde land mag wonen.........Of hier of daar.

17.7.2008 um 15:04:27
--------------------------------------------------------------------------------
8. Antwort
Absender: Peter H
Email: Doberden23@mns.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Je man kan als hij 3 maanden in Nederland is als toerist genoeg Nederlands leren om straks dat inburgeringsexamen in Dakar te kunnen doen. En dan kun je een MVV aanvragen. Waar zit nu precies het probleem?

17.7.2008 um 15:58:49
--------------------------------------------------------------------------------
9. Antwort
Absender: Claudia
Email: tukisenegal@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1043575.ece/Migrant_kan_zich_zonder_examen_vestigen

Migrant kan zich zonder examen vestigen

AMSTERDAM - Migranten die naar Nederland willen komen om zich bij hun partner of gezin te voegen, hoeven niet eerst in eigen land een inburgeringsexamen te halen. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank dinsdag bepaald in een zaak die een Marokkaanse vrouw had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Migrant hoeft die pas in Nederland te doen. Sinds 2005 moeten vreemdelingen die zich in Nederland willen vestigen en daarvoor een voorlopige verblijfsvergunning aanvragen, in eigen land een examen afleggen waarin hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur wordt getest. Een analfabete Marokkaanse vrouw, die het examen niet had gehaald en geen voorlopige verblijfsvergunning kreeg, tekende bezwaar aan en werd door de rechtbank in het gelijk gesteld. De vrouw mag naar Nederland komen om hier het inburgeringsexamen af te leggen. Volgens de rechtbank mag de Nederlandse overheid een aanvraag tot voorlopig verblijf voor gezinshereniging of -vorming niet weigeren als het inburgeringsexamen niet wordt gehaald. De voorwaarde blijft wel overeind voor vreemdelingen die om andere redenen dan gezinshereniging of gezinsvorming naar Nederland willen komen. Jaarlijks vragen duizenden migranten, vooral Marokkanen en Turken, een voorlopige verblijfsvergunning aan op basis van gezinshereniging of gezinsvorming. In 2007 kwamen bijna negentienduizend migranten in het kader van deze regeling naar Nederland. Volgens de Utrechtse advocaat Leo Louwerse is zijn Marokkaanse cliënte in het gelijk gesteld omdat de rechtbank heeft vastgesteld dat de inburgeringseis niet is opgenomen in het zogeheten Vreemdelingenbesluit, waarin de uitvoeringsregels van de Vreemdelingenwet zijn vastgelegd. Het ministerie van Justitie bekijkt of het in beroep gaat tegen het vonnis.

16.7.2008 um 17:24:02
--------------------------------------------------------------------------------
10. Antwort
Absender: sylvia
Email: oord4@introweb.nl
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
dank je tope

20.7.2008 um 19:52:50
--------------------------------------------------------------------------------
11. Antwort
Absender: Claudia
Email: tukisenegal@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1043948.ece/Gaatje_in_wet_helpt_weinig_migranten

Gaatje in wet helpt weinig migranten

AMSTERDAM - De Marokkaanse cliënte van de Utrechtse vreemdelingenadvocaat Leo Louwerse is niet onmiddellijk op het vliegtuig naar Nederland gestapt, nu de Amsterdamse rechtbank haar in het gelijk heeft gesteld.

Dinsdag oordeelde deze dat migranten die naar Nederland willen komen om zich bij hun partner of gezin te voegen, niet eerst in eigen land een inburgeringsexamen hoeven af te leggen. Louwerse heeft haar man, die al twee jaar bezig is haar naar Nederland te krijgen, nog niet op de hoogte gesteld. ‘Hij is in Marokko met vakantie’, zegt Louwerse. Blij zal hij wel zijn met de uitspraak, vermoedt de raadsman. Maar dat betekent nog niet dat het echtpaar snel in Nederland herenigd kan worden. Louwerse verwacht dat het ministerie van Justitie in hoger beroep zal gaan. De beroepstermijn is vier weken.

Voorlopig kunnen aspirant-gezinsherenigers of -vormers die moeite hebben met de inburgeringstoets, nog niet massaal gebruik maken van het door de Amsterdamse rechter ontdekte gaatje in de Vreemdelingenwet. Veel migranten zijn het ook niet die zakken voor de inburgeringstoets, zoals de cliënte van Louwerse.

Volgens een rapportage die minister Vogelaar van Integratie eind mei naar de Tweede Kamer stuurde, hebben in de periode van 15 september 2007 tot 15 maart 2008 4.327 kandidaten examen gedaan. Een overgrote meerderheid (89 procent) slaagde in één keer. Slechts 53 kandidaten hebben meer dan twee keer examen moeten doen. Op de ambassades in Rabat, Ankara en Istanbul werden de meeste examens afgelegd.

Onzinnig vindt Louwerse de suggestie van PVV-Kamerlid Fritsma dat door de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank de sluizen nu onverantwoord wijd open gaan voor gezinsmigranten. In schriftelijke vragen aan staatssecretaris van Justitie Albayrak eiste de PVV gisteren dat ‘alle mogelijke middelen worden aangewend om de uitspraak ongedaan te maken’. Zonodig moet de wet veranderd worden, aldus de PVV. Volgens Louwerse vormt de inburgeringstoets bij lange na niet het grootste struikelblok om buitenlandse partners of gezinsleden naar Nederland te halen. ‘De inkomenscriteria, die werpen pas een reële drempel op’, zegt hij. En die blijven, ook na dit vonnis, van kracht. Evenals andere eisen. Degene die een partner naar Nederland wil halen, moet 120 procent van het minimumloon verdienen, minstens 21 jaar zijn en geen strafblad hebben. Louwerse: ‘Ik heb ze hier stuiterend in mijn kantoor zitten. Mannen die twee, drie baantjes hebben om maar aan de inkomenseis te kunnen voldoen.’

Hij kent nog ‘een populaire weg’ om de Nederlandse inburgeringsexamens te vermijden: de België-route. Louwerse: ‘Een echtpaar gaat tijdelijk in België wonen, daar is geen inburgeringsexamen. Als burgers van de Europese Unie kunnen ze later zo naar Nederland.’Het belang van die België-route wordt door de Stichting Buitenlandse Partner (SBP) gerelativeerd. Op haar website geeft de stichting aan, onderbouwd met statistieken, dat het maar om een handjevol migranten gaat dat die route gebruikt.En zelfs al zouden meer dan tweeduizend migranten die route nemen, dan nog vindt de SBP het ‘een beschaafd land onwaardig’ om dat als ‘misbruik’ of ‘sluiproute’ aan te merken. ‘Het is een schande dat al dan niet oorspronkelijke Nederlanders hun land moeten ontvluchten om hun recht op vrije partnerkeuze uit te oefenen’, aldus de SBP.

De eerste reacties op de SBP-site over de uitspraak van de Amsterdamse rechter zijn behoedzaam. Het ministerie van Justitie is het vonnis nog aan het bestuderen. ‘We weten nog niet of we het er mee eens zijn dat dat gaatje in de wet er is’, zegt een woordvoerster.

17.7.2008 um 09:53:05
--------------------------------------------------------------------------------
12. Antwort
Absender: Jan
Email: j.rosseel@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Komende weken duizenden importbruiden verwacht in Nederland

Duizenden importbruiden vragen de komende weken een verblijfsvergunning aan in Nederland. Dat schrijft de krant het Nederlands Dagblad donderdag. Door een hiaat in de Nederlandse wet hoeven de aanvragers niet eerst een inburgeringsexamen in het buitenland te halen voordat ze naar Nederland mogen komen. Dat examen is in het verleden ingevoerd om een extra drempel op te werpen voor importbruiden.

De rechtbank van Amsterdam constateerde dinsdag dat het inburgeringsexamen voor importbruiden niet in het Vreemdelingenbesluit staat. Wie in het kader van gezinshereniging naar Nederland komt mag het examen daarom volgens de rechtbank ook in Nederland halen.

Hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout spreekt in de krant de verwachting uit dat mogelijk duizenden de komende weken gebruik maken van het gaatje in de wet. Iedereen die gezakt is of nog twijfelde over het doen van zo'n examen zal volgens hem nu zijn slag slaan. Ook Vluchtelingenwerk Nederland voorziet extra aanvragen.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma noemt het in de krant 'ongelooflijk dom'. Hij wil een stop op aanvragen invoeren totdat het probleem is opgelost. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem pleit voor een tijdelijke noodoplossing.

Het ministerie van Justitie bestudeert de uitspraak overigens nog en weet volgende week of het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. (novum/mvdb) 17/07/08 09u47

17.7.2008 um 10:07:03
--------------------------------------------------------------------------------
13. Antwort
Absender: Claudia
Email: tukisenegal@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Grappig hoe verschillend er over deze zaak bericht wordt!

17.7.2008 um 10:24:41
--------------------------------------------------------------------------------
14. Antwort
Absender: Jan
Email: j.rosseel@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
Zo'n inburgeringscursus kan ik anders wel aanbevelen. Toen ik met Harry op vakantie ging, heb ik ook eerst het boekje "Doe maar gewoon. 99 tips voor het omgaan met Nederlanders" gelezen. :d

17.7.2008 um 10:54:26
--------------------------------------------------------------------------------
15. Antwort
Absender: Claudia
Email: tukisenegal@hotmail.com
URL:

Betreff: Re: ook goed nieuws?
ik vind de financiele barierres die worden opgeworpen toch behoorlijk! --> inkomenseis en kosten voor mvv/visum en ook voor het examen...

17.7.2008 um 16:19:33
avatar
ClaudiaSenegal
Admin

Aantal berichten : 534
Registratiedatum : 09-10-08
Leeftijd : 46
Woonplaats : Het Schone Limburgse Land (NL)

Profiel bekijken http://senegal.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum